"Konstytucja mówi, że prezydent współpracuje z rządem w zakresie polityki zagranicznej. Współpracuje, tutaj nie ma podległości. Ktoś, kto jest najwyższym przedstawicielem, z reguły nie może być podległy" - powiedział Lech Kaczyński w Radiu Kielce.

Reklama

>>> Rząd specjalną ustawą ograniczy prezydenta

W myśl projektu to rząd ustala stanowisko Polski w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Ponadto rząd na wniosek premiera "udziela organowi państwa upoważnienia do udziału w posiedzeniu instytucji UE".

Projekt przewiduje także, że premier ustala zakres stanowiska, które pozostaje tajemnicą państwową do czasu jego przedstawienia na posiedzeniu instytucji UE. Projekt zakłada również, że na żądanie prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu rząd przedstawia informację o sprawach związanych z członkostwem Polski we Wspólnocie.