Autorzy projektu to minister w Kancelarii Premiera Jacek Cichocki oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych przy szefie rządu.

W nowej ustawie zrezygnowano ze szczegółowego wykazu rodzajów informacji, które powinny być tajemnicą państwową. Zastąpiła go ogólna definicja, według której chronione będą informacje dotyczące obronności, sytuacji międzynarodowej i operacyjnych czynności służb, "których ujawnienie spowodowałoby wyjątkowo duże szkody dla Polski".

Reklama

Te ogólne wytyczne niepokoją opozycję. PiS obawia się, że dadzą one zbyt dużą dowolność urzędnikom, którzy nadają klauzule tajności.