Prof. Stefan Pastuszka został wybrany przez Senat do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pastuszkę zgłosiła PO w uzgodnieniu z koalicyjnym PSL.

Reklama

Za kandydaturą prof. Pastuszki głosowało 55 senatorów, jego kontrkandydat - senator Grzegorz Czelej uzyskał 34 głosy.

Głosowanie było tajne, senatorowie otrzymali specjalne karty do głosowania. Zgodnie z regulaminem Senatu, Izba wybiera członka KRRiT bezwzględną większością głosów.

Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że KRRiT liczy pięciu członków - dwóch wskazuje Sejm, dwóch prezydent, jednego Senat. Obok prof. Pastuszki w nowej KRRiT znaleźli się też Jan Dworak i Krzysztof Luft - mianowani przez prezydenta. Sejm swoich członków wybierze prawdopodobnie w piątek.

Pastuszka to historyk; w latach 1993-1997 wiceprzewodniczący senackiej komisji kultury, zasiadał też w komisjach: Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Przez dwa lata (od 1995 do 1997) był wiceministrem edukacji narodowej. Jest autorem ponad 150 publikacji, w tym kilkunastu książek o tematyce historycznej.

Reklama

Czelej to obecny senator PiS. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, doktorem nauk medycznych. Jest założycielem i wieloletnim prezesem (do 2008 r.) firmy specjalizującej się w wydawaniu książek i czasopism z branży medycznej.