Czapla zaznaczył, że marszałek Sejmu będzie mógł zwołać posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (połączone obie izby parlamentu Sejm i Senat) - podczas którego Komorowski złoży przysięgę - po rozstrzygnięciu przez Sąd Najwyższy o ważności wyborów prezydenckich. SN zbierze się w tym celu na posiedzeniu 3 sierpnia.

Reklama

Na przyszły tydzień planowane jest także trzydniowe posiedzenie Sejmu (4-6 sierpnia), ostatnie przed sejmowymi wakacjami. Już wcześniej marszałek Grzegorz Schetyna zapowiadał, że najprawdopodobniej na 6 sierpnia zwołane zostanie Zgromadzenie Narodowe.

Szef Kancelarii Sejmu powiedział, że uroczystość zaprzysiężenia rozpocznie się najprawdopodobniej o godz. 10 i przewidziana jest na około 30-40 minut. Będzie miała prawdopodobnie dwa punkty: przysięga prezydenta i jego wystąpienie na forum Zgromadzenia Narodowego. Czapla zastrzegł jednak, że scenariusz zaprzysiężenia jest jeszcze opracowywany.

Według konstytucji prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".Na uroczystość zaprzysiężenia Kancelaria Sejmu wprowadzi specjalne akredytacje dziennikarskie. Po ceremonii Sejm ma powrócić do zaplanowanego porządku obrad.

W Kancelarii Prezydenta trwa ponadto przygotowywanie scenariusza całej inauguracji prezydentury Komorowskiego. Poza zaprzysiężeniem w Sejmie - jak wynika z informacji PAP z prezydenckiej kancelarii - elementem inauguracji będzie prawdopodobnie także uroczystość na Zamku Królewskim, gdzie nowy prezydent odbierze insygnia Kawalera Orderu Orła Białego i Wielkiego Krzyża Orderu Odrodzenia Polski.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., a reaktywowany w 1921 r. i przywrócony w 1992 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla RP, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom innych państw.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent RP z tytułu wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz.

Trwa także ustalanie, jaką formę przybierze przejęcie zwierzchnictwa nowego prezydenta nad siłami zbrojnymi.