Dwóch mężczyzn zakłóciło posiedzenie Sądu Najwyższego, który orzekał o ważności wyborów prezydenckich. Sąd uspakajał mężczyzn, którzy głośno protestowali przeciwko rozprawie; ostatecznie zarządzono przerwę.

Reklama

Protestujący domagali się rozpatrzenia odwołań od postanowień sądu o nieuznaniu protestów wyborczych. Jeden z nich przekonywał, że nierozpatrzenie odwołań narusza art. 176 konstytucji, który mówi, że "postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne".

"Pozbawiono mnie prawa do odwołania, do bezstronnego sądu, do jawnego sądu, to skandal" - krzyczał. Jak mówił, uchwała Sądu Najwyższego "będzie dotknięta wadą nieważności, bowiem całe postępowanie sądowe jest dotknięte wadą nieważności". Zarzucał też prokuratorowi generalnemu, że "nie poinformował społeczeństwa, że Bronisław Komorowski popełnił przestępstwa urzędnicze". "Jest to skandal nad skandale" - wykrzykiwał.

Sąd uspokajał mężczyzn. Ostrzegał, że będą usunięci z sali, jeśli nadal będą zakłócać porządek. Ostatecznie ogłoszono przerwę do godz. 10.45; salę opuścili wszyscy z wyjątkiem jednego z protestujących, który wyszedł po chwili w eskorcie policji.