Prawica Rzeczypospolitej i Unia Polityki Realnej wspólnie wystartują w wyborach, przedstawiciele obu partii znajdą się na listach Prawicy Rzeczypospolitej. Z tych samych list wystartują także reprezentanci Ruchu Przełomu Narodowego, Ruchu Ludowego Ojcowizny oraz Stronnictwa Piast.

Reklama

"Ku temu celowi, miliona głosów, się kierujemy. Partia, która dostaje poparcie miliona wyborców ma zdolność koalicyjną, jej głos liczy się również wtedy, gdy znajdzie się w opozycji, ma też zdolność wpływania na politykę państwa" - powiedział Jurek.

"Polska opinia chrześcijańska musi mieć swoją reprezentację i chcemy to Polakom dać. To jest elementarny wymóg równowagi społecznej" - dodał.

Zadeklarował, że cele polityczne w tej kampanii to m.in. radykalna reforma podatkowa ze zmniejszeniem podatków dla rodzin wychowujących dzieci, zniesienie obecnego systemu finansowania partii politycznych i wprowadzenie okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu.

"Dziś wśród najważniejszych spraw jest przełamanie kryzysu demograficznego, który zagraża rozwojowi gospodarczemu Polski, zdolnościom inwestycyjnym naszego państwa, możliwościom budżetu i pozycji politycznej Polski. Grozi nam degradacja. Potrzebne jest więc przyspieszenie rozwoju gospodarczego i aktywna rola w Europie" - powiedział Jurek.

Lider Prawicy Rzeczypospolitej podtrzymał zaproszenie PJN do rozmów na temat wspólnego startu w wyborach.

"Mam nadzieję na nawiązanie współpracy wyborczej z politykami z Polska Jest Najważniejsza, skupionymi wokół nowego prezesa tej partii, zachęcamy ich do tej współpracy. Dzisiaj Polsce potrzebne jest przedstawienie silnej propozycji republikańskiej, chrześcijańskiej, konserwatywnej. Widzimy, że dwie dominujące partie polityczne, w ramach swojej wzajemnej walki, prędzej sięgną po poparcie SLD, niż stworzą większość parlamentarną" - powiedział Jurek.