"Niedzielna konferencja ma pokazać nas jako partię, która już ma program" - podkreślił w rozmowie z PAP Migalski. Jak dodał, ogromna część przedstawionych w niedzielę propozycji ugrupowania wejdzie w skład programu wyborczego PJN.

Reklama

"Wyborcy mają prawo oczekiwać od partii, na które mogą oddać głos, nie tylko pewnej wiarygodności osób, które ją tworzą, ale również programu, z którym partia idzie" - podkreślił Migalski. Dlatego - jak mówił - wtedy, "gdy większość partii zajmuje się walką między sobą, a program traktuje bardzo przedmiotowo i niepoważnie", PJN taki program zaprezentuje.

Jak podkreślił europoseł, PJN ma program i pomysł, "jak ten program wdrażać w życie, jeśli dane jej będzie wejść do systemu, czyli do parlamentu".

Na niedzielnej konferencji PJN przedstawi m.in. propozycje zmian ustrojowych zawartych w programie "Rzeczpospolita Obywatelska". Zakłada on m.in. częstsze organizowanie referendów, zmniejszenie liczby posłów o połowę, alfabetyczne listy wyborcze, rozbudowywanie partyjnych think-tanków oraz wsparcie dla NGO - zwiększenie zadań zlecanych przez państwo i samorządy organizacjom pozarządowym. Zgodnie z programem PJN, Sejm nie mógłby także nakładać na samorządy dodatkowych obciążeń.

Według Migalskiego, będzie także mowa o programie gospodarczym PJN "Czas Gospodarki". Ugrupowanie chce m.in. zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, objęcia najzamożniejszych rolników powszechnymi zasadami podatków i ubezpieczeń, liniowej 19-procentowej stawki VAT.

PJN proponuje też, by obywatele i przedsiębiorcy podlegali minimalnej liczbie obowiązków i ograniczeń administracyjnych. Dlatego partia chce m.in. wprowadzenia zmiany w konstytucji umożliwiającej przedsiębiorcom zaskarżanie do Trybunału Konstytucyjnego wadliwych przepisów; proponuje też ograniczenie koncesji i zezwoleń wymaganych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenie dochodzenia odszkodowań od urzędów za decyzje wydane z naruszeniem prawa.

Wśród propozycji programowych jest także wprowadzenie zasady 30 dni jako maksymalnego terminu na załatwienie jakiejkolwiek sprawy urzędowej. Jednocześnie - według PjN - brak decyzji w tym terminie skutkowałby prawnym domniemaniem wydania decyzji pozytywnej.

W ramach programu "Pakt dla rodziny" PJN proponuje m.in. zamiast becikowego wprowadzenie dofinansowania w wysokości 500 zł przez 12 miesięcy dla rodzin, którym urodzi się dziecko. Klub chce także wydłużenia urlopu macierzyńskiego o 4 tygodnie i wprowadzenia statusu osoby zatrudnionej dla opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.

Reklama

PJN popiera obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym od 2012 r. sześciolatki nie musiałyby obowiązkowo iść do szkoły. Partia argumentuje, że od 2009 r. nie zrobiono nic, by dostosować szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich.