Kontrolerzy NIK uważają, że szef Kancelarii Premiera Tomasz Arabski nie dopełnił swoich obowiązków w trakcie przygotowań lotów Vipów. NIK badał procedury dotyczące takich wizyt od 2005 roku stąd ma też zastrzeżenia do byłego szefa Kancelarii Premiera Mariusza Błaszczaka.

Kontrolerzy odkryli też przykłady fałszowania dokumentów dotyczących szkoleń w już nie istniejącym 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Wykrytych nieprawidłowości jest wiele stąd opór instytucji, których dotyczą. Z kontrolowanych instytucji rządowych uwag nie zgłosił tylko BOR. 

Ustalenia NIKu są na tyle ważne, że na bieżąco przesyłane są do prowadzącej śledztwo Prokuratury Warszawa Praga. Czy ostateczny kształt raportu będzie aż tak krytyczny, tego nie wiadomo. Na wniosek Prezesa NIKu, zdecyduje o tym kolegium, które składa się z szefostwa Izby i ekspertów powołanych przez marszałka Sejmu.

Marszałek Ewa Kopacz ma spośród profesorów prawa i ekonomii powołać w najbliższych dniach 2 osoby do kolegium. Rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeżeń przewidziano na styczeń przyszłego roku.