W początkach stycznia liczba sędziów wojskowych w sądach garnizonowych ma zmniejszyć się o 25 osób - sędziów sądów wojskowych będzie 58. Przepisy są na końcowym etapie przygotowań. Resort sprawiedliwości opracowuje też plan reorganizacji wojskowego sądownictwa.W Ministerstwie Sprawiedliwości został powołany zespół, który ma przeanalizować możliwość reorganizacji sądów i prokuratur wojskowych - poinformował PAP wiceminister sprawiedliwości Piotr Kluz. Dodał, że prace prowadzone są w porozumieniu z Prokuraturą Generalną.

Reklama

Dyskusja prawników na temat potrzeby odrębnego powszechnego i wojskowego wymiaru sprawiedliwości toczy się od kilku lat. Problem został wywołany m.in. w związku z przeprowadzonym programem profesjonalizacji i zmniejszenia liczebności polskiej armii. Sformułowane trzy lata temu wytyczne określiły liczebność wojska na 100 tys. żołnierzy zawodowych i docelowo 20 tys. w Narodowych Siłach Rezerwowych. Od jesieni w Prokuraturze Generalnej trwają już prace nad przygotowaniem zmian dotyczących prokuratury wojskowej.

Urzędujący od listopada nowy szef resortu sprawiedliwości Jarosław Gowin mówił w mediach, odnosząc się do kwestii wojskowego wymiaru sprawiedliwości, że ma akceptację premiera i ministra obrony dla likwidacji anachronicznych i ogromnie niedociążonych pracą sądów wojskowych .W najbliższym czasie - od 9 stycznia ma zostać zmniejszona liczba sędziów wojskowych. Projekt rozporządzenia naszego ministerstwa jest już po uzgodnieniach międzyresortowych, w tym z MON, w porozumieniu z którym rozporządzenie to jest wydawane" - powiedziała PAP Wioletta Olszewska z wydziału informacji resortu sprawiedliwości. Zgodnie z projektem sędziów sądów wojskowych miałoby być 58, z czego 20 w wojskowych sądach okręgowych, a 38 w sądach garnizonowych.

Planowane rozporządzenie dostosowuje liczbę sędziów do aktualnej struktury sądownictwa, w zeszłym roku bowiem zdecydowano o likwidacji trzech sądów garnizonowych - w Bydgoszczy, Krakowie i Zielonej Górze. Według uchwalonych przepisów sędziowie likwidowanych wojskowych sądów mogą - na swój wniosek - przechodzić do sądów powszechnych.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego obecnie sądom wojskowym podlegają sprawy żołnierzy służby czynnej oskarżonych o przestępstwa w związku z służbą wojskową lub popełnione przeciwko innemu żołnierzowi; sprawy pracowników cywilnych wojska oskarżonych o przestępstwa związanie z wojskiem oraz sprawy żołnierzy innych państw przebywających na terytorium Polski.

Sądy wojskowe wymienione są w konstytucji - jeden z jej artykułów stanowi, że wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Z tego względu część prawników uważa, że ewentualne plany likwidacji sądów wojskowych musiałyby być poprzedzone zmianą ustawy zasadniczej.