Z 48 proc. respondentów, którzy pozytywnie wypowiadają się o działalności prezydenta, 9 proc. ocenia jego pracę zdecydowanie dobrze, a 39 proc. - raczej dobrze. Z kolei wśród 39 proc., którzy są zdania, że prezydent źle wypełnia swoje obowiązki, 26 proc. oceniło, że robi to raczej źle, a 13 proc. - że zdecydowanie źle.

Reklama

13 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem odsetek ankietowanych zadowolonych z pracy głowy państwa zmniejszył się o 9 punktów proc. (w kwietniu było to 57 proc.); zwiększyła się natomiast o 7 punktów proc. grupa osób źle oceniających działalność prezydenta (w kwietniu odsetek ten wyniósł 32 proc.). 11 proc. badanych w ubiegłym miesiącu było niezdecydowanych, czyli o 2 punkty proc. mniej niż w maju.

Spośród 27 proc. respondentów, którzy dobrze ocenili pracę szefa rządu - 2 proc. uznało, że zdecydowanie dobrze wypełnia on swoje obowiązki, a 25 proc., że raczej dobrze. Wśród 65 proc. badanych, którzy byli przeciwnego zdania, 40 proc. uważa, że szef rządu pracuje raczej źle, a 25 proc. - że zdecydowanie źle.

Zdania w tej sprawie nie miało 8 proc. pytanych przez ośrodek.

W maju o 3 punkty proc. spadł odsetek osób, które pozytywnie wypowiadały się o pracy premiera (w kwietniu było to 30 proc.). W porównaniu z ubiegłym miesiącem o 4 punkty proc. zwiększył się natomiast odsetek niezadowolonych z działalności premiera (w kwietniu było to 61 proc.). Niezdecydowanych w kwietniu było 9 proc., czyli o 1 punkt proc. więcej niż w maju.

22 proc. respondentów dobrze ocenia działalność rządu; z tego 1 proc. uważa, że Rada Ministrów pracuje zdecydowanie dobrze, a 21 proc. - że raczej dobrze. Negatywne zdanie o pracy rządu wyraziło 69 proc. ankietowanych; wśród tego odsetka osób 43 proc. oceniło działalność rządu raczej źle, a 26 proc. zdecydowanie źle.

Reklama

9 proc. ankietowanych nie miało w tej kwestii zdania.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem odsetek osób zadowolonych z pracy Rady Ministrów spadł o 2 punkty proc. (w kwietniu było to 24 proc.); negatywną ocenę przed miesiącem wyraziło 68 proc., czyli o 1 punkt proc. mniej niż w maju. Niezdecydowanych w kwietniu było 8 proc. badanych, czyli o 1 punkt proc. mniej niż w maju.

Sondaż zrealizowano w dniach 10-13 maja 2012 roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.