Decyzja naszego klubu zapadła już wczoraj, na wyjazdowym posiedzeniu klubu. Jesteśmy zwolennikami, aby utrzymać działkowcom ich prawa; (...) nie możemy odbierać (praw) tym ludziom, szczególnie emerytom, rencistom, którzy jak sami mówią, również przed kamerami, że te ogródki, te ich malutkie poletka, to ich sens i radość życia - powiedziała w Sejmie Kopacz.

Reklama

Marszałek poinformowała, że projekty złożone przez różne kluby w tej sprawie będą procedowane wspólnie.

Większość z 24 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - uznanych przez TK za niekonstytucyjne - straci moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Trybunał zakwestionował m.in. przepisy określające monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców.

Z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, a nie po 18 miesiącach, jak pozostałe zakwestionowane przepisy, straci moc artykuł ustawy, który nakazuje Skarbowi Państwa i samorządom przekazywanie PZD w nieodpłatne użytkowanie gruntów stanowiących ich własność, jeżeli są one przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe.