Według posła Bartosza Kownackiego, ma on wady i zapisy niezgodne z Konstytucją, ale nie powinien zostać odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu ponieważ byłby to przejaw braku szacunku dla obywateli. Poseł uważa, że projekt obywatelski może zostać poprawiony w Sejmie, tak by był zgodny z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego i chronił działkowców.

Reklama

Pewne poprawki zostały już uzgodnione z przedstawicielami komitetu inicjatywy obywatelskiej. Poseł Wojciech Zubowski wymienił wśród nich bezterminowe prawo do wyodrębniania się nowych ogródków działkowych, prawo działkowców do odwoływania się do sądu, jawność finansów ogródków i odszkodowanie dla działkowców w przypadku likwidacji ogródków.

Oprócz projektu obywatelskiego w Sejm rozpatrzy na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu także projekty ustaw złożone przez PO, SLD i Solidarną Polskę. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ponad 20 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.