Nie ma decyzji o odebraniu kompetencji dotyczących energetyki resortowi gospodarki. Rzecznik rządu Paweł Graś zapewnia, że kwestie będą szczegółowo omawiane z koalicjantem. Graś powiedział, ze w tej chwili kompetencje energetyczne są rozproszone w kilku resortach i o wszystkich pomysłach dotyczącymi usprawnienia komunikacji pomiędzy tymi resortami Donald Tusk będzie rozmawiał z wicepremierem Januszem Piechocińskim.

Paweł Graś podkreślił, że zmiany dotyczące tego obszaru mogą mieć bardzo różny charakter i niekoniecznie chodzi o tworzenie nowego resortu. Rzecznik rządu zaznaczył iż kompetencje dotyczące energetyki mogą przejść do resortu gospodarki lub w ręce pełnomocnika. Zdaniem Grasia być może skończy się jedynie na formule zmiany relacji pomiędzy skarbem a gospodarką.

Ludowcy czekają na spotkanie z PO w tej sprawie. Rzecznik PSL Krzysztof Kosiński mówił, że rozwiązaniem mogła by być likwidacja resortu skarbu i środowiska i przeniesienie kompetencji do ministerstwa rolnictwa. Kosiński dopuszcza też utworzenie zupełnie nowego resortu energetyki.