Jeżeli ktoś krył, to winny jest ten, kto kryje. Nie jest tak, że cała instytucja kryje lub cała instytucja jest odpowiedzialna - mówił przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski.

Reklama

Pani redaktor, czy jeżeli ktoś z Radia ZET dopuściłby się pedofilii, to Radio ZET by wypłacało odszkodowanie czy ta osoba? Nie możemy tak uogólniać - wyjaśniał swoje stanowisko.

To kto ma wypłacić odszkodowanie takiemu dziecku, które jest poszkodowane? - padło pytanie. - Osoba, osoba, która udokumentuje, że została pokrzywdzona ma prawo i powinna z tego prawa korzystać do egzekwowania tego, co jej się należy. Natomiast nie może być tak, że instytucja odpowiada za to, co zrobiła osoba - odpowiedział poseł PiS.