Według premiera, który rozmawiał z dziennikarzami w Brukseli, potrzebna jest szybka i mądra refleksja prawników, żeby takie sytuacje się nie powtarzały.

Reklama

Jednocześnie premier podkreślił, że nie powinno się kwestionować słuszności instytucji zatarcia. Przekonywał, że system pozbawiony tego rozwiązania byłby nieludzki i skazywałby obywatela na banicję i hańbę do końca życia. Zdaniem Donalda Tuska jest to rozwiązanie chrześcijańskie, pozwalające osobie, która odpokutowała, powrócić do społeczeństwa.

Stanowisko w sprawie zajęła minister edukacji narodowej. Krystyna Szumilas chce zmian w Kodeksie Karnym. Mają one zapobiec sytuacji, gdy osoby karane w przeszłości za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu nieletnich pracują w zawodzie nauczyciela.

Obecne prawo oświatowe daje możliwość wydania zakazu wykonywania zawodu przez nauczyciela po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, jeśli pedagog został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Przepisy jednak w ogóle nie dotyczą sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania, a tak jest w przypadku opisanym w artykule prasowym.