Prezydent uważa, że Polacy nie chcą partyjnych konfliktów. Wskazuje na to, jego zdaniem, wynik warszawskiego referendum. Bronisław Komorowski, który odwiedził Inowrocław, powiedział, że taką opinię potwierdzają wyniki niedawnego sondażu CBOS. Trzy czwarte jego uczestników oświadczyło, że źle widzi narastające konflikty dzielące społeczeństwo.

Reklama

Prezydent powiedział, że partie polityczne z natury rzeczy angażują się w konflikty. Powinny to jednak równoważyć działania, podejmowane przez samorządy i obywateli. Zdaniem prezydenta, wynik referendum w Warszawie i innych referendów powinien skłonić polityków partyjnych do zastanowienia się nad rezygnacją z wzajemnych konfliktów na rzecz budowania wspólnoty i wzmacniania samorządów. Służyłby temu, zdaniem Komorowskiego, złożony przez niego w Sejmie ustawy o referendach merytorycznych.