W tym czasie wchodzono w system gospodarki rynkowej. Realizowane były procesy prywatyzacyjne. Tadeusz Mazowiecki potrafił wziąć na swoje barki tak ogromne wyzwania, a te zmiany przyniosły więcej korzyści niż strat - podkreśla ekspert w rozmowie z IAR.

Reklama

Ekonomista ubolewa, że reformy gospodarcze zostały jednak zahamowane w latach 90-tych. - Chodzi głównie o dalszą komercjalizację przedsiębiorstw. Nie wdrożono wszystkich założeń tego programu i cały czas nie możemy wyjść z problemu deficytu budżetowego - podsumowuje Dariusz Woźniak.

Tadeusz Mazowiecki zmarł rano dziś w wieku 86 lat.