Tadeusz był człowiekiem szanującym ludzi, moim przyjacielem, a jednocześnie autorytetem - wspominał byłego premiera Hall. Jego zdaniem, Tadeusz Mazowiecki reprezentował zupełnie inny system wartości i styl, niż ten, który jest teraz obecny na polskiej scenie politycznej. - Mówił, że "możemy się spierać, możemy się nie zgadzać, ale nie możemy się nienawidzić" - wspomina były minister.

Reklama

Aleksander Hall podkreśla też rolę, jaką Tadeusz Mazowiecki odegrał w nawiązywaniu stosunków polsko-niemieckich przed 20 laty. Wtedy też doszło do historycznego spotkania kanclerza Helmuta Kohla i premiera Mazowieckiego w Krzyżowej.

To właśnie wtedy udało się zażegnać realne zagrożenie dla pokoju, a nawet dla integralności terytorialnej Polski - dodaje Aleksander Hall.

Pierwszy premier Polski po 1989 roku zmarł dziś nad ranem. Miał 86 lat.