Polityk uważa, że należy w tej sytuacji sprawdzić, jak obecnie działają polskie służby specjalne i czy wszystkie mankamenty po likwidacji WSI zostały usunięte, czy mamy do czynienia nadal z niskim poziomem profesjonalizmu naszych służb.

Reklama

Leszek Miller dodaje, że o sytuacji polskich służb powinni poinformować na posiedzeniu komisji do spraw służb specjalnych szefowie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła, że audyt byłego koordynatora ds. służb specjalnych Zbigniewa Wassermanna zawierał informacje, iż w polskim wywiadzie po likwidacji WSI panował bałagan, brakowało kadr a polscy agenci byli zagrożeni dekonspiracją.