W rozmowie z dziennikarzami, prezydent Komorowski podkreślał, że rocznicę tę należy wykorzystać do pogłębiania relacji między naszymi krajami. Zwracał też uwagę, że stosunki między Polską a Turcją są pełne przyjaźni i sympatii.

Reklama

Bronisław Komorowski po południu będzie uczestniczył w polsko-tureckim Forum Gospodarczym. Prezydent ma nadzieję, że to spotkanie pomoże - jak się wyraził - złapać bezpośrednie kontakty praktykom życia gospodarczego z Polski i z Turcji.Jak podkreślał, potencjał obu gospodarek do tego zachęca.

Bronisław Komorowski podkreślił też, że Polska i Turcja powinny zacieśniać kontakty polityczne. Jak wyjaśnił, odbywa się to na różnych poziomach - parlamentów, premierów i prezydentów. Przypomniał też, że Turcja wspierała nas, gdy ubiegaliśmy się o członkostwo w NATO, a my ją w jej staraniach o przynależność do Unii Europejskiej.

Prezydent przed południem odwiedził polską miejscowość w Turcji - Polonezköy, czyli Adampol. Osada została założona w 1842 roku przez księcia Adama Czartoryskiego. Miała to być pierwsza polska wieś w zaprzyjaźnionej Turcji Osmańskiej dla emigrantów polskich, na przykład dezerterów polskich z armii rosyjskiej i weteranów powstań wyzwoleńczych.