Bez porozumienia zakończyło się spotkanie premiera z rodzicami niepełnosprawnych w Sejmie. Szef rządu zaproponował propozycję stopniowego zwiększania zasiłku opiekuńczego, jednak ta nie spotkała się z uznaniem rodziców. W związku z tym kontynuują trwającą od środy okupację Sejmu. Donald Tusk, zaproponował, by od 1 maja zasiłek opiekuńczy wynosił 1000 złotych miesięcznie. Od 1 stycznia 2015 roku ta kwota miałaby wzrosnąć do 1200 złotych miesięcznie, by w styczniu 2016 roku osiągnąć poziom płacy minimalnej. Protestujący chcą, by taki poziom osiągnął już teraz.

Reklama

Propozycje premiera zostały odrzucone. Protestujący argumentowali, że są w budżecie pieniądze na wyższe zasiłki dla nich, a wiele środków można by przesunąć z innych celów budżetowych. Na ich znalezienie dają premierowi kolejne dwa dni. Szef rządu nie powiedział jednoznacznie czy zgodzi się na taką propozycję. Zapowiedział, że złoży swój projekt w Sejmie i w sejmowych komisjach uda się znaleźć kolejne środki, szef rządu przyjrzy się tym propozycjom.Obecnie rodzic, który sam opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu, otrzymuje jedynie 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i 820 zł zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu całkowitej rezygnacji z pracy. Renta socjalna dla dorosłej osoby niepełnosprawnej wynosi 611 zł.