Niektórzy mają ze sobą flagi narodowe, inni portrety ofiar stanu wojennego i transparenty z napisami "Hańba". Krzyczą: "Cześć i chwała ofiarom generała".

Mówią jednym głosem - Wojciech Jaruzelski nie powinien tu spocząć, gdyż odpowiada za liczne zbrodnie komunistyczne. Tłumaczą, że na tym samym cmentarzu są pochowani bohaterowie, powstańcy warszawscy, ofiary zbrodni komunistycznych - systemu, któremu Wojciech Jaruzelski służył.

Zdaniem protestujących, odpowiednim miejscem dla pochówku generała byłby cmentarz żołnierzy radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury. 

Na cmentarz przyszli też ci, którzy chcą złożyć hołd generałowi. Przynieśli biało-czerwone znicze i kwiaty. 

Na Powązkach odbędzie oficjalne pożegnanie generała Jaruzelskiego - planowane są przemówienia. m.in. byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.