35 procent ankietowanych wyraziło zadowolenie ze zmian zachodzących w Polsce. To najlepszy wynik od trzech lat.

Reklama

49 procent respondentów uznało jednak, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Poprawiła się też ocena sytuacji politycznej, wynika także z sondażu CBOS. 12 procent uczestników sondażu - o dwa punkty procentowe więcej niż w maju - ocenia ją pozytywnie.

42 procent ankietowanych - o cztery punkty procentowe więcej, niż w maju - uznało, że sytuacja polityczna nie jest ani dobra, ani zła, a 40 procent respondentów oceniło ją negatywnie. Odsetek ocen negatywnych spadł w porównaniu z majem o 5 punktów procentowych.

Poprawiły się też opinie o sytuacji gospodarczej. Pozytywnie oceniło ją 26 procent uczestników sondażu, o trzy punkty procentowe więcej niż w maju. 38 procent uznało, że sytuacja gospodarcza nie jest ani dobra, ani zła, a 32 procent oceniło ją negatywnie.

47 procent ankietowanych uznało, że żyje im się dobrze, 44 procent, że ani dobrze, ani źle, a 9 procent, że źle.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-11 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1044 osoby.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polacy wyjątkowo źle oceniają stosunki z Rosją. SONDAŻ CBOS