Dzień wcześniej wspólnie podsycali nastroje antypaństwowe, wskazując, iż wyniki wyborów zostały sfałszowane - cytuje zawiadomienie Twojego Ruchu gazeta.pl. Chodzi o przestępstwo z art. 249 Kodeksu karnego. W artykule jest mowa o przeszkadzaniu w wyborach. "Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w (...) obliczaniu głosów, sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Twój Ruch: Za chuligańskie wybryki w PKW winę ponosi Miller i Kaczyński>>>

Zdaniem Palikota zarówno Kaczyński, jak i Miller w trakcie publicznych wypowiedzi wskazywali m.in., że zachodzi potrzeba powtórzenia wyborów.

Podsycane podstępnie przez Leszka Millera i Jarosława Kaczyńskiego antypaństwowe nastroje spowodowały, że skrajnie prawicowe grupki dopuściły się ataku na siedzibę Państwowej Komisji Wyborczej, doprowadzając do paraliżu prac PKW i uniemożliwienia sporządzenia przez Komisję odpowiednich protokołów głosowania - napisano w zawiadomieniu złożonym w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście.