Podczas uroczystości prezydent mówił, że to gremium może decydować o przyszłych losach Polski. Polacy potrzebują poczuć się podmiotowo, czuć, że ich głos jest wysłuchiwany - powiedział. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Rada to zadanie wypełni.

Rada zastąpiła Komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodarczych, która nie działała od dwóch lat. Zasiada w niej 59 osób.

Rząd w Radzie jest reprezentowany przez sześciu ministrów - pracy, finansów, skarbu, edukacji, zdrowia oraz infrastruktury i rozwoju. Jest też dwóch wiceministrów. Po 8 członków zgłosiły centrale związkowe - OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Po sześciu organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Swojego przedstawiciela w Radzie ma również prezydent oraz prezesi Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Przewodniczenie Radzie ma być rotacyjne, zmieniane co rok. W Komisji Trójstronnej przewodniczącym był zawsze przedstawiciel rządu. W Radzie na zmianę - przedstawiciel pracodawców, związków zawodowych oraz rządu.

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego przewiduje między innymi,. że pracodawcy i związki zawodowe będą mogli inicjować wspólnie uzgodnione zmiany w prawie. Rząd będzie miał obowiązek zająć się ich projektami. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić. Strony pracowników i pracodawców będą też opiniować akty prawne.