Zwrócił uwagę, że w naszych czasach terroryzm to już nie tylko niewielkie grupy uzbrojonych bojowników, lecz nierzadko całe armie. W takiej sytuacji musimy im przeciwstawić sprawne i liczne wojska.

Reklama

W Drawsku Pomorskim prezydent obserwuje manewry "Common Challenge - 15". To ćwiczenia mające na celu certyfikowanie Wyszehradzkiej Grupy Bojowej. Prezydent Duda ma nadzieję, że zaowocują dobrą współpracą między naszą armią a wojskami naszego regionu.

Wspólne działania będą się przyczyniały również do pogłębienia więzów przyjaźni zarówno pomiędzy przedstawicielami armii europejskich, jak i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Manewry zakończą się 20 listopada. Wyszehradzka Grupa Bojowa Unii Europejskiej będzie pełnić dyżur od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.