Wnioskodawcy argumentowali, iż proponowane przepisy nie są zgodne z prawem europejskim.