Stosunek negatywny do działań obecnych władz oraz wobec KOD wyraziło natomiast odpowiednio 44 proc. (spadek o 1 pkt. proc. względem stycznia) i 39 proc. (wzrost o 7 pkt. proc.) respondentów.

Reklama

CBOS zbadał również to, jakie motywy decydują najczęściej o pozytywnym bądź negatywnym stosunku do obozu rządzącego.

Jak wskazują autorzy analizy, najczęstszym argumentem podawanym przez zwolenników władz były jakość rządzenia i determinacja w realizacji obietnic wyborczych (na tego typu motywy wskazywało 46 proc. spośród raczej lub zdecydowanie popierających działania władz); często wskazywali również na program 500 + i politykę prorodzinną rządu (tego typu odwołania pojawiały się w odpowiedziach 20 proc. zwolenników władz). Nieco rzadziej (10 proc.) wskazywano na działania związane z "walką z układem", uzdrowieniem państwa oraz wyjaśnianiem afer i rozliczaniem dotychczasowych elit.

Negatywny stosunek do obozu rządzącego związany był z kolei najczęściej z kierunkiem jego działań (tak motywowało swoje stanowisko 15 proc. przeciwników rządu), określanym m.in. jako niedemokratyczny (13 proc.), łamiący prawo (8 proc.) i arogancki (7 proc.). Wśród uzasadnień negatywnego stosunku do władz pojawiały się również zarzuty zakłamania (8 proc.) oraz odnoszące się do "rozdawnictwa pieniędzy" i zadłużania kraju (7 proc.); rzadziej zarzucano rządzącym błędy w polityce zagranicznej (4 proc.).

Reklama

Poparcie dla władz deklarowali najczęściej badani należący do elektoratu PiS (wraz z SP i PR) - 91 proc. lub Kukiz'15 (47 proc.). Pozytywny stosunek do władz wyraziło również 23 proc. zwolenników Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 18 proc. Platformy Obywatelskiej oraz 9 proc. Nowoczesnej. Negatywny stosunek do rządzących najczęstszy był z kolei u zwolenników Nowoczesnej (90 proc.), Platformy Obywatelskiej (76 proc.) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (75 proc.). Krytyczny stosunek do władz wyraziło ponadto 44 proc. deklarujących głosowanie na Kukiz'15 i 4 proc. zwolenników PiS.

Reklama

Z kolei zwolenników KOD najwięcej było wśród respondentów deklarujących głosowanie na Nowoczesną (76 proc.), SLD (72 proc.) i PO (69 proc.); rzadziej pozytywny stosunek do Komitetu deklarowali sympatycy Kukiz'15 (36 proc.) i PiS (16 proc.). Negatywny stosunek do KOD wyrażało natomiast odpowiednio 75 proc. zwolenników PiS, 48 proc. Kukiz'15, 22 proc. SLD, 15 proc. Nowoczesnej i 11 proc. PO.

CBOS podaje, że poparcie dla działań KOD zależy przede wszystkim od orientacji politycznej i - szerzej - światopoglądowej. Wyraża je większość badanych identyfikujących się z lewicą (68 proc.) i połowa deklarujących centrowe poglądy polityczne. Respondenci o orientacji prawicowej na ogół nie utożsamiają się z działaniami KOD (61 proc.). Istotne znaczenie dla postrzegania KOD ma religijność. Najczęściej jego działania popierają ankietowani w ogóle nieuczestniczący w praktykach religijnych (49 proc.) lub praktykujący tylko sporadycznie (51 proc.), najrzadziej – osoby najbardziej religijne, uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (13 proc., przy 73 proc. odrzucających je).

Wykorzystane w analizie CBOS dane pochodzą z badania "Aktualne problemy i wydarzenia", przeprowadzonego metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–9 czerwca 2016 roku na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.