Rafał Grupiński powiedział w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że szefowa MEN w pełni zasłużyła na odwołanie ze stanowiska swoim postępowaniem, sposobem działania w ostatnich miesiącach i forsowaniem fatalnej reformy systemu szkolnictwa. To swoistego rodzaju prezent (dla nauczycieli) na Dzień Nauczyciela" - podkreślił poseł PO.

Zdaniem Grupińskiego, wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN jest konieczny, aby pokazać, jak wielkim zagrożeniem dla stabilizacji systemu polskiej oświaty i jakości uczenia dzieci jest pomysł reformy, forsowany przez Zalewską, wbrew opinii nauczycieli, rodziców i samorządów. Poseł PO wyraził nadzieję, że wszystkie kluby opozycyjne poprą wniosek Platformy o odwołanie Zalewskiej. Według szefowej MEN reforma edukacji jest przemyślana, odpowiedzialna i rozłożona na wiele lat.

Wniosek poparła też Nowoczesna. Trudno abyśmy nie poparli wniosku o wotum nieufności, minister Zalewska jest złym ministrem - powiedział Petru. Podkreślił, że proponowana przez minister reforma edukacji to chaos podyktowany ideologicznie. Z kolei Katarzyna Lubnauer zaapelowała do rządu o wycofanie się z reformy edukacji oraz o dymisję minister edukacji.

Jest już odpowiedź rządzącej partii. Wniosek PO o odwołanie minister Zalewskiej nie ma oczywiście żadnych szans powodzenia. Platforma nie będzie nam ustalała polityki kadrowej i tego, kto będzie w naszym rządzie pracował i kto nas będzie reprezentował, a kto nie. Trudna reforma, którą zamierza przeprowadzić minister Zalewska, to jest reforma, która jest przemyślana, odpowiedzialna i policzalna - powiedziała rzeczniczka PiS, Beata Mazurek w piątek na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak oceniła, wniosek Platformy jest wnioskiem wyłącznie politycznym, który ma wprowadzić chaos wśród nauczycieli i rodziców, i który doprowadzi tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego, że powstanie ferment.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów - czyli musi za tym opowiedzieć się minimum 231 posłów. Wniosek ws. wyrażenia ministrowi wotum nieufności może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia.