"Niech to pełne nadziei Święto będzie dla wszystkich Państwa czasem spotkania w gronie rodziny i bliskich. Oby radość z Bożego Narodzenia towarzyszyła wszelkim Państwa poczynaniom w nowym roku, przynosząc optymizm i siły w realizacji wszystkich zamierzeń. Życzę Państwu zdrowia, pomyślności i sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym" - napisał prezydent Duda w życzeniach opublikowanych na jego stronie internetowej.

Prawosławni i wierni innych Kościołów wschodnich, m.in. grekokatolicy i staroobrzędowcy, obchodzą w piątek wigilię Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Według danych soboru biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w tym terminie, czyli trzynaście dni po katolikach, Boże Narodzenie świętuje ponad 90 proc. cerkiewnych parafii w kraju.

Reklama

Wieczorem wierni zasiądą do kolacji wigilijnych. Przy składaniu życzeń będą dzielić się prosforą - pobłogosławionym chlebem, który święci się w cerkwiach.

Według danych GUS, w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego zadeklarowało 156 tys. osób. Dane te uznawane są jednak przez hierarchów Cerkwi za niemiarodajne. Sami liczbę prawosławnych w Polsce szacują na 450-500 tys.

Reklama