CBOS zwrócił uwagę, że w grudniu, w porównaniu z listopadem, pogorszyły się notowania parlamentu. Poprawiły się z kolei oceny działalności głowy państwa.

Reklama

Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 64 proc. respondentów (co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe od listopada), 27 proc. (spadek o 2 proc.) jest z niej niezadowolona. 9 proc. respondentów nie ma zdania nt. oceny działalności głowy państwa (tyle samo, ile w listopadzie).

Pozytywnie o działalności głowy państwa najczęściej wypowiadają się wyborcy rządzącego ugrupowania, respondenci o orientacji prawicowej, natomiast z dezaprobatą – osoby popierające PO lub Nowoczesną oraz identyfikujące się z lewicą - podkreśla CBOS.

Niezadowolenie z obecnej prezydentury częściej wyrażają również mieszkańcy największych aglomeracji (54 proc. negatywnych wskazań w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców), badani nieuczestniczący w praktykach religijnych (54 proc. niezadowolonych) oraz uzyskujący najwyższe dochody (39 proc.).

Z kolei zadowolenie częściej niż przeciętnie deklarują mieszkańcy wsi (75 proc.), respondenci z wykształceniem podstawowym (82 proc.) oraz uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w miesiącu. (73 proc.)

Pracę Sejmu dobrze ocenia 29 proc. badanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Źle o działaniach izby niższej wypowiada się 57 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty proc.). Zdania na temat pracy Sejmu nie ma 14 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy).

Reklama

W przypadku Senatu dobrze pracę tej izby - podobnie jak Sejmu - ocenia 29 proc. pytanych; bez zmian w porównaniu z listopadem. 47 proc. jest niezadowolonych z działania izby wyższej; oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe. 24 proc. nie ma zdania w tej kwestii (o 2 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (331) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–7 grudnia 2017 roku na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Odsetek przeciwników rządu spadł do 30 proc., zwolenników spadł do 39 proc.

Odsetek przeciwników rządu Beaty Szydło w grudniu spadł o 1 pkt proc. do 30 proc., zaś odsetek zwolenników wyniósł 39 proc. wobec 40 pkt. proc. w listopadzie - wynika z badania CBOS.

Nasz grudniowy sondaż został wprawdzie zrealizowany w cieniu rozmów o rekonstrukcji rządu, lecz jeszcze przed złożeniem dymisji przez premier Beatę Szydło i desygnowaniem na to stanowisko Mateusza Morawieckiego. Po ubiegłomiesięcznym spadku notowań gabinetu Beaty Szydło, w grudniu jego oceny nie zmieniły się znacząco" - napisano w komentarzu.

Na początku grudnia, podobnie jak miesiąc wcześniej, do zwolenników rządu zaliczało się dwie piąte badanych (39 proc.), do jego przeciwników 30 proc., a 29 proc. respondentów (od listopada wzrost o 2 punkty procentowe) zadeklarowało wobec niego obojętność" - dodano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-7 grudnia 2017 r. na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.