Trzecie miejsce osiągnęłyby: partia Kukiz '15 z poparciem 7 proc. Polaków (-2 pkt. proc.) oraz partia Nowoczesna z poparciem 7 proc. (bez zmian mdm). Wynik na granicy progu wyborczego osiągnąłby PSL (5 proc., bez zmian mdm). Poza Sejmem znalazłyby się: SLD (4 proc.), Wolność (2 proc.) oraz Partia Razem (1 proc.).

Reklama

Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-6 grudnia 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1.018 dorosłych Polaków za pomocą wywiadów bezpośrednio wspomaganych komputerowo (CAPI).