Wniosek oskarżyciela prywatnego Zenona Procyka o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Staroń wpłynął do marszałka Senatu w sierpniu ub.r.

Reklama

Wobec senator Staroń został wniesiony do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia o to, że 6 kwietnia 2017 r. komentując informację o oddaleniu przez Sąd Najwyższy kasacji ministra sprawiedliwości od wyroków Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, uniewinniających Zenona Procyka od stawianych mu zarzutów, użyła następującej wypowiedzi - okazało się, że w naszym kraju nie ponosi się odpowiedzialności za odebranie rodzinie z siedmiorgiem dzieci własnościowego sześćdziesięciometrowego mieszkania, za podżeganie do przestępstwa, bo przedawniła się karalność, także za inne rzeczy, niegospodarność.

Zdaniem oskarżyciela prywatnego, senator Staroń pomówiła go o postępowanie, które może poniżyć go w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

W tajnym głosowaniu trzech senatorów opowiedziało się za zgodą na pociągnięcie Staroń do odpowiedzialności karnej, 86 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Z kolei wniosek ws. Jana Rulewskiego (PO) miał związek z sytuacją, do której doszło w marcu zeszłego roku. Rulewski został zatrzymany do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy policji. Policjanci podejrzewali, że polityk prowadził pod wpływem alkoholu. Alkomat, którym badano senatora, nie zarejestrował pierwszych prób badania. Kolejne kontrole wykazały, że Rulewski był trzeźwy. Potem senator jednak oddalił się z miejsca, mimo, że funkcjonariusze policji nie dokończyli testów. Wniosek w sprawie Rulewskiego złożył Komendant Główny Policji, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. W sprawie Rulewskiego głosowanie także było tajne; za wnioskiem było 36 senatorów, 49 było przeciw; 5 senatorów wstrzymało się od głosu.