CBOS zwrócił uwagę, że w majowym badaniu w dalszym ciągu największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Duda. Ufa mu 68 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc. od kwietnia), a prawie czterokrotnie mniej osób wyraża nieufność w stosunku do głowy państwa - 18 proc. (bez zmian od poprzedniego badania).

Reklama

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje premier Morawiecki. Ufa mu 59 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc. od kwietnia). Natomiast nieufność w stosunku do szefa rządu deklaruje 20 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę, że inaczej niż w poprzednich miesiącach, w maju trzecie miejsce na liście polityków najczęściej obdarzanych zaufaniem przypadło najlepiej odbieranemu spośród przedstawicieli opozycji – Pawłowi Kukizowi. Zaufanie do lidera ruchu Kukiz’15 zadeklarowało 50 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.), nie ufa mu 20 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Nieco mniejszym zaufaniem - wynoszącym 46 proc. (spadek o 3 pkt proc.) obdarzana jest wicepremier Beata Szydło. Natomiast nieufność wobec b. szefowej rządu deklaruje 36 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Szefowi resortu sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro ufa 45 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.). Brak zaufania wobec niego deklaruje 36 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.).

Reklama

Eksperci CBOS wskazali, że listę polityków najczęściej budzących nieufność badanych otwierają w maju liderzy dwóch najsilniejszych ugrupowań – prezes PiS oraz szef PO. Jarosławowi Kaczyńskiemu i Grzegorzowi Schetynie nie ufa po 44 proc. ankietowanych. W przypadku Kaczyńskiego jest to wzrost o 3 pkt proc., a Schetyny - spadek o 2 pkt proc.

Reklama

CBOS podał jednocześnie, że zaufanie do lidera PiS deklaruje 39 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt. proc.). Schetynie ufa 25 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.).

Eksperci CBOS zwrócili uwagę, że w stosunku do kwietnia w ocenie badanych najwięcej straciła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Nie ubyło wprawdzie ankietowanych mających do niej zaufanie, bardzo znacząco zwiększyła się jednak grupa deklarujących wobec niej negatywne nastawienie - czytamy w badaniu.

Z danych wynika, że zaufanie do Rafalskiej zadeklarowało 40 proc. ankietowanych (bez zmian), a nie ufa jej 22 proc. (wzrost o 10 pkt proc.).

Pogorszenie notowań zaobserwowano też w przypadku marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (spadek zaufania o 3 pkt proc., do 24 proc. przy wzroście nieufności o 5 pkt proc., do 25 proc.).

Nieco słabsze, bardziej krytyczne niż miesiąc temu okazały się aktualne notowania szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza (...), którego być może obciąża brak sukcesów w rozmowach z UE na temat przestrzegania przez Polskę zasad praworządności - ocenił CBOS. Czaputowiczowi ufa 24 proc. badanych (bez zmian), a nie ma do niego zaufania 10 proc. (wzrost o 4 punkty proc.).

Dodano, że spośród przedstawicieli opozycji uwzględnionych w badaniu największy wzrost (o 3 pkt proc., do 27 proc.) nieufności odnotowano w przypadku liderki Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer. Ufa jej 23 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. mniej).

W sondażu zapytano także o: szefa MON Mariusza Błaszczaka (38 proc. zaufania, mniej o 2 punkty proc.; 28 proc. nieufności, więcej o 3 punkty proc.), wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina (33 proc. zaufania, bez zmian; 28 proc. nieufności, o 2 punkty proc. mniej), lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (31 proc. zaufania, o 1 punkt proc. więcej; 15 proc. nieufności, o 1 punkt proc. więcej).

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski cieszy się 26-proc. zaufaniem (o 2 punkty proc. mniej); nie ufa mu 18 proc. ankietowanych (o 3 punkty proc. więcej); wicepremier, minister kultury Piotr Gliński cieszy się zaufaniem 26 proc. badanych (spadek o 3 punkty proc.), nie ufa mu 22 proc. (wzrost o 3 punkty proc.); 20 proc. respondentów ufa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Joachimowi Brudzińskiemu (spadek o 2 punkty proc.), taki sam odsetek nie darzy go zaufaniem (wzrost o 3 punkty proc.).

Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego obdarza zaufaniem 18 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.), 20 proc. mu nie ufa (bez zmian).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 maja br. na liczącej 1121 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.