- Przeniesienie w "stan spoczynku" posłów i senatorów przekraczających 65. rok życia doskonale wpisuje się w koncepcje reformatorskie rządu Prawa i Sprawiedliwości - ocenił w rozmowie z PAP poseł Kukiz'15 Jakub Kulesza.

Reklama

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym sędziowie ci od środy, według ustawy, przestają pełnić swe funkcje. Mogą oni dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

Posłowie Kukiz'15 zapowiedzieli, że w środę złożą do marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który zakłada, że parlamentarzysta, który ukończy 65 lat, przestaje wykonywać prawa i obowiązki, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego wykonywania mandatu i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest do tego zdolny ze względu na stan zdrowia. Na dalsze wykonywanie mandatu parlamentarzysty zgodę miałaby wyrazić Państwowa Komisja Wyborcza. Zgoda, według propozycji Kukiz'15, byłaby udzielana na okres 4 lat, nie więcej niż dwukrotnie. Posłowie Kukiz'15, jak napisano w uzasadnieniu projektu, wychodzą "naprzeciw powracającym co jakiś czas postulatom odmłodzenia parlamentu, a tym samym otwarcia dostępu do sprawowania mandatu posła i senatora dla obywateli spoza zakonserwowanego układu partyjnego". Jak podkreślili, wzorują się na przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Wnioskodawcy liczą na poparcie parlamentarnej większości dla niniejszego projektu, skoro bowiem analogicznym do tutaj proponowanego działaniem przeprowadza ona reformę kadrową sądownictwa, to bez wątpienia swoiste przeniesienie w "stan spoczynku" posłów i senatorów przekraczających 65. rok życia również doskonale wpisuje się w koncepcje reformatorskie rządu Prawa i Sprawiedliwości - ocenili posłowie Kukiz'15.

- Skoro PiS twierdzi, że może w ten sposób skracać kadencję sędziów, którzy powinni być całkowicie niezależni i nieusuwalni, to my w takim razie pokazujemy, że powołując się na podobne uzasadnienia równie dobrze można pójść krok dalej i za pomocą absurdalnej ustawy pozbyć się z Sejmu przynajmniej części niewygodnych dla władzy posłów, ograniczając ich prawa - powiedział PAP poseł Kukiz'15 Jakub Kulesza.

- Od razu odpieramy też zarzuty o niekonstytucyjność: zgodnie z logiką koalicji rządzącej, ustawa ta jest zgodna z Konstytucją dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie inaczej, a zakładamy, że oczywiście bezstronny i niezależny TK uzna, że tak jest - mówił Kulesza.

Zdaniem posła "projektowana ustawa powinna przyczynić się do zwiększenia jakości pracy parlamentu oraz odbudowy autorytetu organów władzy ustawodawczej". - W naszej ocenie instytucja parlamentu wymaga bowiem równie radykalnych reform, jak wymiar sprawiedliwości, posłowie cieszą się jeszcze mniejszym zaufaniem społecznym niż sędziowie, a wskazywany przez koalicję rządzącą problem braku dekomunizacji dotyczy w równej mierze przedstawicieli władzy ustawodawczej, jak i sądowniczej - dodał.

Poseł Paweł Szramka powiedział PAP, że podziela krytyczną ocenę polskiego wymiaru sprawiedliwości i dostrzega konieczność jego głębokiej reformy.

- Nie możemy jednocześnie pozostać obojętni wobec wprowadzania rozwiązań, które są niczym innym jak jawnym zawłaszczaniem Sądu Najwyższego oraz łamaniem Konstytucji. Jako Kukiz ’15 wielokrotnie wzywaliśmy do debaty na temat zmian w naszej ustawie zasadniczej, którą oceniamy negatywnie. Zamiast tego dostaliśmy jednak od koalicji rządzącej jawne łamanie Konstytucji, na co absolutnie nie możemy się zgodzić. Nawet jeśli nisko oceniamy ją merytorycznie, lepsze bowiem ułomne państwo prawa niż żadne – powiedział poseł Kukiz’15.