Opinie o rządzie są stabilne z perspektywy ostatnich kilku miesięcy. Do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego zalicza się 41 proc. badanych. Niemal o połowę mniej jest przeciwników (22 proc.). Obojętność wobec rządu deklaruje blisko jedna trzecia ankietowanych (32 proc.).

CBOS podaje, że lekko zmieniły się oceny polityki rządu w sferze gospodarki.

Szansę na poprawę sytuacji gospodarczej w wyniku działań rządu dostrzega 51 proc. badanych. Sceptycznie podchodzi do tego 34 proc. ankietowanych.

W ubiegłym miesiącu, 50 proc. badanych uważało, że polityka rządu może przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej, a ponad jedna trzecia (35 proc.) była przeciwnego zdania.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (340) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–13 września 2018 r. na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.