W czwartek minął termin zgłaszania kandydatur na RPD. PiS zgłosił Mikołaja Pawlaka, dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Reklama

Neumann powiedział w piątek w Sejmie, że PO nie zgłosiła kandydata na RPD. - W sytuacji, kiedy mamy doświadczenie wyboru upolitycznionego RPD, które PiS nieskutecznie przeprowadzał od kilku miesięcy uznaliśmy, że nie ma sensu narażać kogokolwiek na tego typu nieprzyjemności - uzasadnił Neumann.

Pytany, czy w najbliższym czasie RPD zostanie wybrany, szef klubu PO ocenił, że nie jest to pewne. - Zobaczymy. Jak widać to jest trzecie albo czwarte podejście. PiS mając większość w Sejmie i Senacie nie potrafi tego zrobić, nie wiadomo z jakich przyczyn. Ostatnio było tak, że kandydat PiS-u był głosami PiS-u odrzucany. Bawią się dziećmi - powiedział Neumann.

W połowie października Sejm wybrał kandydatkę PiS Agnieszkę Dudzińską na Rzecznika Praw Dziecka. Pod koniec października senatorowie nie wyrazili jednak zgody na powołanie jej na RPD. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD.

Dudzińska na początku października po raz pierwszy kandydowała na RPD lecz nie uzyskała w Sejmie wymaganej większości głosów. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły: PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Reklama

Kadencja dotychczasowego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Pełnił on obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Michalak został powołany na ten urząd w 2008 r.