Trzeba zacząć działać na rzecz upowszechniania praw dziecka, ale nie jako samoistnie działających i funkcjonujących w przestrzeni (..). Skąd wynikają prawa dziecka? Z rodziny. To są dwie instytucje, jeśli można tak powiedzieć o rodzinie i dziecku, dwie komórki społeczne, które są ze sobą powiązane. I to będzie podstawa – powiedział RPD, Mikołaj Pawlak.

Reklama

Rzecznik Praw Dziecka wyraził poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”, który ma radykalnie zmniejszyć dostęp do zabiegu usuwania ciąży w Polsce ze względu na wady płodu. Zapowiedział, że w najbliższych dniach przegotuje specjalne stanowisko w tej sprawie.

To życie Rzecznik Praw Dziecka ma obowiązek chronić – to jest pierwsze podstawowe zadanie rzecznika. (…) Wszelkie działania, jakie są podejmowane, aby tę ochronę życia rozszerzyć czy wzmocnić, zasługują na aprobatę – dodał.