Jarosław R. jest aktorem Teatru Powszechnego w Radomiu. Jest też radnym Rady Miejskiej. W sierpniu, po nagłośnieniu przez media wyroku w jego sprawie, zawiesił członkostwo w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Radomiu.

Reklama

Jak poinformował w środę rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza, sąd drugiej instancji, rozpatrując apelację obrońcy oskarżonego, uchylił zaskarżony wyrok z 18 czerwca. Wówczas Sąd Rejonowy w Radomiu skazał Jarosława R. na grzywnę w wysokości 2 tys. zł za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną. Orzekł także na rzecz pokrzywdzonej nawiązkę w kwocie 3 tys. zł.

Rzecznik dodał, że radny nie został uniewinniony, ale postępowanie zostało umorzone ze względu na znikomą społeczną szkodliwość. "Sąd uznał, że czyny Jarosława R. były naganne, to nie w takim stopniu, żeby uznać je za przestępstwo w rozumieniu w przepisów kodeksu karnego" – wyjaśnił Guza. Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu jest prawomocny.

Jarosław R. od początku nie przyznawał się do winy. W wydanym w sierpniu oświadczeniu napisał: "Nigdy nie było w mojej rodzinie aktów przemocy. Wszystkie pomówienia z aktu oskarżenia, to element walki o uzyskanie możliwie najlepszych warunków rozwodu".

Reklama