We wtorek rozpoczyna się czterodniowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Na poprzedzającym je zebraniu prezydium w poniedziałek przyjęto stanowisko, zgodnie z którym prezydium zamierza wezwać sędziego Dudzicza do powstrzymania się od wykonywania mandatu członka Rady. Jak powiedział PAP przewodniczący KRS, ma to związek z doniesieniami dot. antysemickich wpisów, które miał umieszczać w internecie Jarosław Dudzicz.

Reklama

Sędzia Leszek Mazur poinformował też, że podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia zespół - pod przewodnictwem sędziego Jędrzeja Kondka - przedstawi stanowisko w sprawie tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zespół ten kończy już analizowanie materiałów źródłowych na ten temat i przystąpi do wypracowania stanowiska, które zostanie przedstawione Radzie prawdopodobnie w czwartek - powiedział przewodniczący Mazur.

W połowie września "Gazeta Wyborcza" podała, że zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz miał zamieszczać w 2015 r. w internecie pod anonimowym profilem antysemickie wpisy. Pojawiły się m.in. na forum dziennik.pl. "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy" - taki wpis o Żydach umieścił w internecie użytkownik "jorry123". Jak dodawała "GW", prokuratorzy "ustalili, że "jorry123" to Jarosław Dudzicz, wtedy jeszcze sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach".

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że w sprawie domniemanych wpisów Dudzicza zostało wszczęte śledztwo, w ramach którego zlecono przeprowadzenie ekspertyz przez biegłych.

KRS nie zajęła jeszcze oficjalnego stanowiska ws. tych doniesień. Rada postanowiła odroczyć zajęcie stanowiska w tej sprawie i zdecydowała powrócić do dyskusji po otrzymaniu odpowiedzi z Prokuratury Krajowej na temat prowadzonego w sprawie tych wpisów postępowania. Przewodniczący Rady dwukrotnie występował do PK o przedstawienie Radzie informacji dotyczącej tego śledztwa. Jak dowiedziała się PAP, KRS nie otrzymała jeszcze odpowiedzi w tej sprawie z prokuratury.

Jeszcze we wrześniu Dudzicz przesłał do prezydium Rady oświadczenie, w którym poinformował m.in. o zawieszeniu swoich działań jako zastępcy rzecznika prasowego KRS. Dudzicz napisał, że w związku z doniesieniami prasowymi o jego "rzekomym udziale w internetowych wypowiedziach, które, jak zostało przedstawione, mogą nosić cechy antysemityzmu", wyraża z tego powodu "stanowczy sprzeciw i ubolewanie".