Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 62 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2 punkty proc. w stosunku do sondażu z lutego. Nieufność w stosunku do prezydenta wyraża 29 proc. ankietowanych, a więc tyle samo, ile w ubiegłym miesiącu. Obojętność zadeklarowało 8 proc. badanych.

Reklama

Drugie miejsce w rankingu zaufania do polityków zajmuje premier Mateusz Morawiecki. Ufa mu 59 proc. ankietowanych (o 4 punkty proc. więcej niż w lutym). Nieufność w stosunku do szefa rządu deklaruje natomiast 30 proc. respondentów (spadek o 1 punkt proc.). Obojętność wyraziło 9 proc.

W marcu trzecie miejsce w rankingu społecznego zaufania przypadło ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu. Ostatnie tygodnie przyniosły wzrost rozpoznawalności, ale przede wszystkim ogromny wzrost społecznego zaufania do szefa resortu zdrowia - zauważa CBOS. Szumowskiemu ufa dziś 46 proc. ankietowanych, co oznacza rekordowy wzrost zaufania aż o 27 punktów procentowych. Nie ufa mu 11 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.). Obojętność wobec niego wyraziło 13 proc. badanych, a 27 proc. badanych stwierdziło, że go nie zna.

Na czwartej pozycji rankingu lokuje się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 45 proc. ankietowanych (2 punkty proc. więcej) i niemal identyczny odsetek respondentów mu nie ufa (44 proc., 1 punkt proc. więcej niż poprzednio).

Pierwszą piątkę polityków najczęściej obdarzanych zaufaniem zamyka minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro - 44 proc. deklaracji zaufania (bez zmian) i 38 proc. – nieufności (wzrost o 1 punkt proc.).

Reklama

Kolejne miejsca w rankingu zajmują lider PSL i kandydat PSL-Koalicji Polskiej na prezydenta Władysław Kosiniak–Kamysz, któremu ufa 42 proc. badanych (2 punkty proc. więcej) a 20 proc. mu nie ufa (wzrost o 5 punktów proc.) oraz szef MON Mariusz Błaszczak - 41 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 2 punkty proc.) i 27 proc. negatywnych wskazań (wzrost o 1 punkt proc.).

Reklama

Zaufanie do niezależnego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni deklaruje 38 proc. ankietowanych (nie był ujęty w poprzednim sondażu), zaś nieufność wyraża 18 proc. CBOS zwraca uwagę na dużą rozpoznawalność tego kandydata - jego nazwisko i wizerunek nic nie mówią jedynie 14 proc. badanych.

Prawie tylu samo badanych - 37 proc. - ufa kandydującej w wyborach prezydenckich jako kandydatka KO wicemarszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie–Błońskiej (wzrost o 1 punkt proc.), nie ufa jej 36 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 7 punktów proc.

Pawłowi Kukizowi ufa 37 proc. ankietowanych (bez zmian). Nieufność deklaruje 27 proc. respondentów (spadek o 1 punkt proc.).

Zaufanie do wicepremiera Jarosława Gowina deklaruje 35 proc. ankietowanych (2 punkty proc. więcej), nie ufa mu zaś 25 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.).

33 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek (wzrost o 2 punkty proc.), nie ufa jej 18 proc. respondentów (bez zmian).

32 proc. badanych deklaruje zaufanie do lidera Wiosny i kandydata na prezydenta Roberta Biedronia (spadek o 1 punkt proc.), nie ufa mu 40 proc. (wzrost o 3 punkty proc.).

Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu ufa 30 proc. badanych (2 punkty proc. więcej), nieufność wyraża 22 proc. respondentów (1 punkt proc. mniej). Z kolei wicepremierowi, ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi ufa 29 proc. Polaków (1 punkt proc. więcej), zaś nieufność w stosunku do niego deklaruje 24 proc. badanych (2 punkty proc. więcej).

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka cieszy się zaufaniem 28 proc. ankietowanych (2 punkty proc. więcej), zaś 22 proc. badanych deklaruje nieufność wobec niej (4 punkty proc więcej).

Po 27 proc. deklaracji zaufania uzyskali w tym miesiącu szef PO Borys Budka (mniej o 1 punkt proc.) oraz minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński (wzrost o 7 punktów proc.). Budce nie ufa 29 proc. (wzrost o 5 punktów proc.), a Kamińskiemu 26 proc. (spadek o 2 punkty proc.).

Po 26 proc. deklaracji zaufania zebrali w marcu marszałek Senatu Tomasz Grodzki (bez zmian) oraz lider Lewicy Razem Adrian Zandberg (wzrost o 3 punkty proc.). Zandbergowi nie ufa 19 ankietowanych (więcej o 4 punkty proc.), natomiast marszałkowi Senatu - 32 proc. (wzrost o 4 punkty proc.)

Na końcowych pozycjach rankingu znaleźli się: szef Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty - 21 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 2 punkty proc.) i 29 proc. – nieufności (wzrost o 6 punktów proc.), kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich Krzysztof Bosak - 18 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 7 punktów proc.) i 25 proc. nieufności (wzrost o 4 punkty proc.) oraz Janusz Korwin-Mikke - 17 proc. deklaracji zaufania (spadek o 1 punkt proc.) i 55 proc. nieufności (spadek o 1 punkt proc.).

Ostatnie miejsce w tej klasyfikacji przypadło najmniej znanemu spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu przedstawicieli sceny politycznej – szefowi Nowoczesnej Adamowi Szłapce - nie rozpoznaje 67 proc. ankietowanych. Zaufanie do niego zadeklarowało 12 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.), a nieufność 8 proc. (wzrost o 1 punkt proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–15 marca 2020 r. na liczącej 875 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski