Kadencja obecnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf wygasa z końcem kwietnia br. Pięciu przedstawianych prezydentowi kandydatów na nowego I prezesa, zgodnie z przepisami, powinno wyłonić Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. W czwartek prezes Gersdorf zdecydowała, że w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią odwołany został - przewidziany na 21 kwietnia - termin Zgromadzenia Ogólnego ws. wyboru kandydatów na I prezesa. Będzie ono mogło być zwołane po ustaniu zakazów w kontaktowaniu się obywateli.

Reklama

PRZECZYTAJ TAKŻE>>> NEWS DGP: Prezydent powoła osobę pełniącą obowiązki I Prezesa SN

Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym po 30 kwietnia 2020 r. obowiązki I prezesa przejmie prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego i w sytuacji, którą będzie można uznać za bezpieczną zwoła Zgromadzenie Ogólne. Nie ma wobec tego, żadnego zagrożenia dla funkcjonowania SN" - oświadczył w związku z tym rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski. Obecnie najstarszym służbą sędziowską jest prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski.

Rzecznik prezydenta był pytany w piątek w Polsat News, czy po zakończeniu kadencji I prezes SN Małgorzaty Gersdorg prezydent - zgodnie z ustawą - powoła osobę pełniącą obowiązki I prezesa. Tak, zgodnie z ustawą, po dniu 30 kwietnia to prezydent RP ma uprawnienie do powołania I prezesa Sądu Najwyższego - oświadczył Spychalski.

Przypominam, że dzisiaj piłeczka - kolokwialnie rzecz ujmując - leży po stronie Sądu Najwyższego. To Sąd Najwyższy i Zgromadzenie Ogóle Sędziów SN powinno prezydentowi RP przedstawić kandydatów na I prezesa SN i spośród tych kandydatów prezydent powinien wskazać I prezesa SN. Przypominam - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - mówił.

Spychalski wskazywał, że ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje sytuację, w której Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN nie przedstawia kandydatów na I prezesa SN i nadaje uprawnienie prezydentowi, aby powołać I prezesa SN.

Reklama

Zgodnie z art. 13a ustawy o SN jeżeli kandydaci na stanowisko I prezesa SN nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent RP "niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego". "W terminie tygodnia od dnia powierzenia wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa SN sędzia, któremu obowiązki te powierzono, zwołuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, któremu przewodniczy, w celu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN" - stanowi ten artykuł.

Natomiast art 14 par. 2 ustawy o SN stanowi, że "w czasie nieobecności Pierwszego Prezesa SN zastępuje go wyznaczony przez niego Prezes SN, a w przypadku niemożności wyznaczenia – Prezes SN najstarszy służbą na stanowisku sędziego".

Art. 13a ustawy o SN był jedną z regulacji, która weszła w życie w połowie lutego br. na mocy nowelizacji ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym z grudnia ub.r.