Zarządzenie prezes Gersdorf - zmieniające poprzednie z zarządzeń dotyczących ograniczeń w funkcjonowaniu SN w okresie zagrożenia koronawirusem - zamieszczono na stronie internetowej sądu. Podjęto je - jak zaznaczono - "z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli".

Reklama

Z zarządzenia tego wynika, że okres ograniczenia funkcjonowania Sądu Najwyższego oraz odwołania wszystkich posiedzeń w tym sądzie, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez prezesów poszczególnych izb SN, wydłużony został do 4 maja. Do takich spraw pilnych należą na przykład skargi na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami prezydenckimi, które rozpoznaje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Pierwotnie w SN ze względu na zagrożenie koronawirusem odwołane zostały rozprawy i posiedzenia jawne od 16 do 31 marca. Następnie ograniczenie to rozszerzono także na posiedzenia niejawne, z wyjątkiem spraw wymagających niezwłocznego rozpoznania. Później okres ograniczeń przedłużono do 10 kwietnia. We wtorek ten okres został ponownie wydłużony.

Przekładane było już także zwołane pierwotnie na 17 marca Zgromadzenie Ogólne SN, które ma wybrać kandydatów na nowego I prezesa. Aktualny termin tego zgromadzenia, określony w drugiej połowie marca, to 21 kwietnia. Nie wiadomo jednak, czy wówczas zgromadzenie dojdzie do skutku.

Reklama

Od marca ograniczony jest również wstęp do gmachu SN dla osób postronnych, ograniczono funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów tego sądu przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi na rzecz obsługi zdalnej oraz ograniczono obsady w sekretariatach i biurach sądu do niezbędnego minimum.