Resortowi urzędnicy dokłądnie sprawdzają papiery, szukając sposobu, by pieniądze nie trafiły do szkoły, znanej z antysemickich wypowiedzi. Do tego chcą też przekonać się, dlaczego pieniądze przyznano tuż przed odejściem poprzedniego rządu, na ostatnim, przed zmianą premiera posiedzeniu rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Odebranie pieniędzy łatwe jednak nie będzie, bo umowę o przekazaniu pieniędzy już podpisano.

Decyzja o przyznaniu pieniędzy na odwierty zapadła na ostatnim, przed zmianą rządu, posiedzeniu rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na dziesięciu jej członków sześciu było przedstawicielami poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszki. Spośród siedmiu osób biorących udział w listopadowym posiedzeniu rady sześć było za przyznaniem dotacji. Było to już drugie podejście fundacji. Wcześniej rada odrzuciła wniosek, bo był niepełny i źle przygotowany.

O pieniądze starała się fundacja o. Tadeusza Rydzyka "Lux Veritatis". 15 mln zł potrzebowała na szukanie wód geotermalnych na terenie Torunia, by wykorzystać je do ogrzewania kompleksu akademickiego uczelni redemptorysty Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz do budowy basenów. Prace mają kosztować łącznie 27 mln zł, choć wcześniej mówiło się o 12 mln.