Pismo ministra spraw wewnętrznych i administracji to odpowiedź na skierowane do MSWiA przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego zaproszenie do udziału w rozpoczynającym się w środę posiedzeniu izby. Zaproszenie, które widziała PAP, datowane jest na 17 listopada, ale do resortu dotarło w poniedziałek.

Reklama

"W związku z zaproszeniem otrzymanym od Pana w dn. 23 listopada br. informuję, że z uwagi na liczne obowiązki służbowe, w tym zaplanowane posiedzenie Sejmu, nie mogę uczestniczyć w 18. posiedzeniu Senatu w dn. 25-27 listopada br." - poinformował marszałka Tomasza Grodzkiego szef MSWiA w odpowiedzi, do której dotarła PAP.

Szef MSWiA: Deprecjonowanie TK nie licuje z godnością marszałka Senatu

Posługując się w oficjalnym piśmie sformułowaniem "Trybunał Julii Przyłębskiej" deprecjonuje pan organ państwowy, jakim jest Trybunał Konstytucyjny; nie licuje to z godnością i funkcją marszałka Senatu - napisał do marszałka Tomasza Grodzkiego szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Pismo ministra spraw wewnętrznych i administracji to odpowiedź na skierowane do MSWiA przez marszałka Senatu zaproszenie do udziału w rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Izby. W porządku obrad posiedzenia znalazł się punkt: "Informacja MSWiA o działaniach policji wobec uczestniczek i uczestników (protestów - PAP) po ogłoszeniu decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej", o czym Grodzki napisał Kamińskiemu.

Szef MSWiA wyjaśnił marszałkowi, że nie może wziąć udział w posiedzeniu. "Jednocześnie pragnę zauważyć, że w swoim oficjalnym piśmie, posługując się sformułowaniem +Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej+, deprecjonuje Pan inny organ państwowy jakim jest Trybunał Konstytucyjny, używając na jego określenie innej niż prawidłowa nazwy" - podkreślił minister.

Reklama

"Nie licuje to z godnością i funkcją, jaką Pan Marszałek piastuje i jest przeze mnie nieakceptowalne" - oświadczył Kamiński.

Szef MSWiA: To Sejm, a nie Senat sprawuje funkcję kontrolną nad rządem

"Przypominam, że to Sejm, a nie Senat, sprawuje funkcję kontrolną nad rządem i ministrami. Informację nt. działań Policji podczas demonstracji ulicznych organizowanych po 22 października przedstawiłem na forum Sejmu w ubiegłym tygodniu" - napisał Kamiński.

Jak zaznaczył, pomimo tego pozostaje w kontakcie z przewodniczącym senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatorem Aleksandrem Pociejem, któremu MSWiA przekazało we wtorek zaproszenie do resortu na prezentację przygotowaną przez Komendę Główną Policją dotyczącą protestów, inicjowanych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, i związanych z tym działań Policji.

"Ufam, że po naszym spotkaniu Pan senator Pociej przedstawi Panu Marszałkowi odpowiednią informację i rekomendację do ew. ponowienia zaproszenia przedstawiciela kierownictwa MSWiA na posiedzenie Senatu. Oczekuję, że jego termin będzie ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem" - dodał minister.

Szef MSWiA do członków - jak napisał - "izby refleksji, jak określa się często Senat w polskim systemie politycznym" skierował apel i prośbę o włączenie się w działania na rzecz uspokojenia społecznych nastrojów w okresie pandemii.

"Takim wyrazem mógłby być np. apel wysokiej izby do uczestników nielegalnych zgromadzeń, w tym także do parlamentarzystów, o zaprzestanie ataków słownych i fizycznych na funkcjonariuszy Policji" - zaproponował minister.