Chodzi o nowelę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Za głosowało 433 posłów, 3 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

Reklama

Regulacja zakłada, że od 1 lipca 2021 r., czyli o pół roku wcześniej niż planowano, żaden pracownik medyczny i działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Do regulacji dołączono współczynniki dla poszczególnych grup zawodowych. Opozycja proponowała, by wzrost wynagrodzeń był wyższy niż zakładał projekt i złożyła poprawki. Żadna z nich nie zyskała w piątek w Sejmie poparcia większości.