Pytany o reasumpcję głosowania ws. odroczenia obrad Sejmu do 2 września, zarządzoną podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Izby przez marszałek Sejmu, Jarosław Gowin odparł, że zostały złamane dobre obyczaje parlamentarne. Dzisiaj coraz więcej wskazuje na to, że pani marszałek (Elżbieta) Witek niestety złamała prawo - ocenił Gowin. Porozumienie zapewne w związku z zachowaniem pani marszałek Witek zdecyduje się poprzeć wniosek o odwołanie marszałek Sejmu - poinformował były wicepremier.

Reklama

Przedstawiciele siedmiu klubów i kół opozycyjnych oraz Stanisław Tyszka z Kukiz'15 rozmawiali we wtorek nt. możliwości odwołania marszałek Sejmu. Ewentualnego wniosku o zmianę marszałka Sejmu nie poprze Paweł Kukiz, co może oznaczać, że inicjatywa nie ma szans powodzenia.

Pytany o postawę Kukiza lider Porozumienia powiedział, że szanuje decyzję szefa Kukiz'15, ale liczy na jego refleksję w sprawie wydarzeń z ostatniego posiedzenia Sejmu. Ta reasumpcja była złamaniem co najmniej podstawowych, najbardziej elementarnych zasad demokracji. Paweł Kukiz zawsze odwoływał się do idei polityki uwolnionej od partyjniactwa. 11 sierpnia mieliśmy niestety do czynienia z partyjniactwem w najgorszym wydaniu" - ocenił Gowin.

O co chodzi w zamieszaniu przy reasumpcji?

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas posiedzenia Sejmu 11 sierpnia zarządziła reasumpcję głosowania nad odroczeniem obrad Izby. Wniosek o reasumpcję poparł m.in. Paweł Kukiz i dwóch innych posłów koła Kukiz'15, którzy stwierdzili, że wcześniej pomylili się, głosując za przerwaniem posiedzenia Sejmu. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały złożenie wniosków o odwołanie marszałek Sejmu, bo w ich ocenie nie było podstaw do reasumpcji.

Witek przed poddaniem pod głosowanie wniosku o reasumpcję powtórzyła kilkakrotnie, że zasięgnęła opinii prawników. Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że nad wnioskiem możemy głosować na tym posiedzeniu, ponieważ ono trwa - mówiła m.in. Witek.

W poniedziałek w TVP Info marszałek poinformowała, że skorzystała z pięciu opinii prawnych - dwóch autorstwa Biura Analiz Sejmowych oraz trzech opinii zewnętrznych zamówionych w 2018 r., kiedy padł wniosek o reasumpcję podczas głosowania nad uchyleniem immunitetu ówczesnemu posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Jak mówiła trzy zewnętrzne opinie zostały zamówione w 2018 r. przez wicemarszałek Kidawę-Błońską oraz posła PO Sławomira Neumanna. Ich autorami są: prof. Ryszard Piotrowski, prof. Sabina Grabowska i prof. Sławomir Patyra.