Pracownia Social Changes - na zlecenie portalu wPolityce.pl - zapytała Polaków, które ugrupowanie ich zdaniem najlepiej poradziłoby sobie z kryzysem granicznym.

Reklama

Która partia ma najlepszy plan?

Na pytanie "Która partia, według Pani/Pana, ma najlepszy plan obrony polskiej granicy w obliczu działań podejmowanych obecnie przez Białoruś?" 19 proc. badanych wskazało na Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z 8 proc. poparciem, a na trzecim Konfederacja - 6 proc. Kolejne miejsca zajęły: Polska 2050 Szymona Hołowni - 5 proc.; SLD - 2 proc.; pozostałe ugrupowania uzyskały po 1 proc.

Z opublikowanego w sobotę sondażu na stronie wPolityce.pl wynika, że 56 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1090 osób w dniach od 1 do 4 października 2021 roku.

Reklama

Opozycja powinna wspierać rząd?

wPolityce.pl przypomniało w sobotę, że zgodnie z innym badaniem pracowni Social Changes, 57 proc. Polaków uważa, że w chwili próby na granicy opozycja powinna wspierać polski rząd.

Na pytanie, "Czy według Pani/Pana opozycja powinna wspierać rząd w działaniach mających na celu uszczelnienie granicy Polski z Białorusią?", 32 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 25 proc. "raczej tak". "Zdecydowanie nie" - odpowiedziało 10 proc.; a "raczej nie" - 10 proc. "Trudno powiedzieć" - odparło 23 proc.