"Dyskusje będą dotyczyć aktualnej sytuacji na granicy z Białorusią, wsparcia finansowego UE i współpracy z jej agencjami oraz ostatnich propozycji Komisji w zakresie azylu i zarządzania granicami, a także przygotowania na różne scenariusze dotyczące sytuacji na Ukrainie" - poinformowała KE.

Reklama

Johansson ma się także spotkać z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Hanną Machińską, przedstawicielami Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), biura Rady Europy w Warszawie oraz polskimi organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się problematyce praw człowieka i migracji.

Johansson odwiedzić ośrodek dla migrantów

Komisarz ma także odwiedzić ośrodek dla migrantów w Lesznowoli.