Policja przypomina, że Konstytucja RP gwarantuje prawo do organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, ale nie może to naruszać porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych to jeden z obowiązków Policji, której celem jest ochrona bezpieczeństwa i praw wszystkich obywateli. W przypadku naruszenia prawa, Policja ma obowiązek podjąć odpowiednie działania.

Reklama

Zatrzymania podczas protestów rolników

Podczas protestów, które miały miejsce dwa tygodnie temu, 14 policjantów zostało rannych, a jeden z nich musiał zostać hospitalizowany z powodu poważnego urazu głowy. W trakcie tych protestów zatrzymano 26 osób, które są podejrzane o popełnienie różnych przestępstw - przypomina w komunikacie policja.

Reklama
Reklama

Apel policji

Policja apeluje o zachowanie spokoju i szacunku dla różnych opinii podczas nadchodzących protestów. Przypomina, że jej rolą jest utrzymanie porządku publicznego, a nie stronniczość w sporach społecznych.

W kontekście obecnej sytuacji, w tym konfliktu za wschodnią granicą Polski, policja ostrzega, że protesty mogą być wykorzystane do prowokacji i destabilizacji sytuacji społecznej. Policja prosi o informowanie funkcjonariuszy na miejscu o wszelkich sytuacjach, które mogą wskazywać na próby prowokacji.